Osnovani smo 1987 god. Vlasnik Mr ing. Ivanka Dugandžić.

Adresa:
Izvorska 51, 11030 Beograd

Tel:
011/2541 084 ; 011/3543 081 ; 064/1624 725

E-mail:
if.ivanfilip@gmail.com